Logotyp E-legitimationsnämnden

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Enkät

Senast ändrad: 2018-08-28

Ditt svar är anonymt och vi sparar inga uppgifter om dig. Frågor som är märkta med en stjärna måste du svara på.

1. Varför gick du in på e-legitimation.se? * (obligatorisk)
1. Varför gick du in på e-legitimation.se?
2. Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
2. Hittade du det du sökte?


3. Hade du någon nytta av informationen på webbplatsen (1: ingen nytta, 4: stor nytta)? * (obligatorisk)
3. Hade du någon nytta av informationen på webbplatsen (1: ingen nytta, 4: stor nytta)?