DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Hur använder jag e-legitimation?

För att logga in på olika tjänster på nätet, hos t.ex. Försäkringskassan eller din bank.