DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Jag vill inte ha ett e-leg, kan jag ändå få samma service/tjänst?

De flesta tjänster går att utföra ändå, men det kan längre tid.