DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kan jag få hjälp att använda mitt e-leg?

Alla e-legitimationer fungerar olika. Därför får du bäst hjälp om du kontaktar supporten hos dem som har utfärdat din e-legitimation.