DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kan jag ha fullmakt att logga in för min pappa?

Du kan inte få fullmakt att använda en e-legitimation som är utfärdad i din pappas namn, eftersom det är en personlig id-handling. Däremot kan du ha fullmakt att representera honom med din egen e-legitimation. Det är dock ganska ont om tjänster där det finns tekniskt stöd för att göra så men det fungerar exempelvis när du lämnar inkomstdeklarationen. Där kan du ha fullmakt att deklarera elektroniskt åt någon annan.