DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vad är det för skillnad på olika e-legitimationer?

Det är skillnad i användningsområden och hur man skaffar dem.

Läs mer under Skaffa e-legitimation.