DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vad är en e-underskrift?

När du gör en e-underskrift läggs det till "osynlig" information till den text du skriver under. Den som kontrollerar din underskrift ser då om det verkligen är du som har skrivit under. Några vanliga situationer när du gör e-underskrifter med din e-legitimation utan att tänka på det kan vara när du lämnar in din inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats eller använder BankID för att skicka pengar med Swish.