DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vad är kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

Den som utfärdar en e-legitimation kan ansöka om att få den granskad för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Då kontrollerar den statliga myndigheten DIGG att utfärdaren är pålitlig och bedömer säkerheten i e-legitimationen i någon av fyra så kallade tillitsnivåer.