DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Hur skaffar jag en e-legitimation?

I dag finns det tre e-legitimationer för dig som privatperson att välja bland: BankID, AB Svenska Pass och Freja eID+. Alla tre är godkända för användning i myndigheternas e-tjänster.

AB Svenska Pass och Freja eID+ kräver att du är folkbokförd i Sverige och för BankID måste du vara kund i en av bankerna som utfärdar den e-legitimationen. De flesta har en åldersgräns och alla kräver också att du har tillstånd av en vårdnadshavare om du är under 18.

Läs mer hur du gör under Skaffa e-legitimation.