DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Hur snabbt kan jag få en ny e-legitimation?

Det skiljer sig mycket åt beroende på vilken e-legitimation du vill ha. E-legitimationer i mobilen kan man ofta förnya samma dag medan det kan dröja någon vecka att få en ny fysisk e-legitimation.