DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Är det brottsligt att låna ut mitt e-leg?

Ja. Om du med flit låter någon annan använda din e-legitimation begår både du och den andra personen ett brott som kallas missbruk av urkund. Det gäller alla identitetshandlingar, inklusive e-legitimation.