DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Hur vet jag om det jag skrivit under har tagits emot av myndigheter?

Det finns ingen inbyggd funktion hos e-underskrifter som säger att de måste berätta för den som skriver under om det gick bra eller inte. Därför är det helt upp till den som skapar e-tjänsten – och rutinerna som hör ihop med den – att göra det på ett sätt som ger en rapport eller ett kvitto till den som har lämnat in en handling.

Dessutom kan vissa e-legitimationer, till exempel Freja eID+, själva visa dig en lista över det som din e-legitimation har använts till.