DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kan jag se om någon har använt min e-legitimation?

Vissa utfärdare kan ge dig en lista på var och när din e-legitimation har använts. Det gäller till exempel Freja eID+. Kontakta din utfärdare för att få veta hur det fungerar hos just dem.