DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vad betyder olika säkerhetsnivåer eller tillitsnivåer?

När en utfärdare av e-legitimation ansöker om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation graderas säkerheten i e-legitimationen i fyra så kallade tillitsnivåer. E-legitimationen granskas och graderas av den statliga myndigheten DIGG utifrån ett tillitsramverk som är byggt på internationella standarder.

Nivå 1 är lägst och ger inte rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nivåerna 2–4 tilldelas beroende på bland annat:

  • hur man legitimerar sig med e-legitimationen (det är till exempel säkrare om man har en app i mobiltelefonen tillsammans med sitt fingeravtryck än om man bara har ett lösenord)
  • hur noggrann kontrollen är när man tar emot sin e-legitimation (för till exempel nivå 4 måste man alltid visa sig personligen på plats och legitimera sig)
  • hur tekniskt och ekonomiskt pålitlig utfärdaren är.

Det finns två e-legitimationer som har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation: AB Svenska Pass e-legitimation, som finns på Skatteverkets nya id-kort, på tillitsnivå 4 och Verisecs Freja eID+ på tillitsnivå 3.