DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Allt blir så litet på mobilen, kan jag använda datorn i stället?

Du kan använda din mobila e-legitimation (till exempel mobilt BankID) både för att logga in i mobilen och för att logga in i till exempel en e-tjänst på din dator. Gör så här för att använda din mobila e-legitimation ihop med datorn:

  1. Gå till den webbplats där du vill logga in.
  2. Följ instruktionerna för att logga in. Oftast frågar webbplatsen om ditt personnummer först.
  3. Välj att logga in med mobilt BankID om det valet finns.
  4. Starta e-legitimationen i mobilen och logga in med din kod.

När du har loggat in via mobilen kan du fortsätta att använda e-tjänsten på datorn som vanligt.