DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kan jag använda e-legitimation när jag använder Linux?

För närvarande finns det inget stöd för andra operativsystem än Android, IOS (Apple), Mac OS och Windows i de e-legitimationer som finns på marknaden.

Om du använder Linux på datorn och kan tänka dig att ha en mobiltelefon med Android eller IOS så kan du använda en mobil e-legitimation för att logga in.