DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Varför kan jag inte logga in i e-tjänsten med mitt e-leg?

Alla e-tjänster har inte stöd för alla e-legitimationer. Kolla att din e-legitimation finns med bland dem som går att använda med e-tjänsten du försöker logga in i. Om den finns med men det fortfarande inte fungerar måste du kontakta e-tjänsten eller de som har utfärdat e-legitimationen för att få mer hjälp.