DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Varför kan jag inte skriva under?

Kontakta i första hand supporten för tjänsten som du vill använda. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är deras tjänst eller din e-legitimation som inte fungerar som den ska.