DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vem kontaktar jag om mitt e-leg inte fungerar?

Kontakta din utfärdare så hjälper de dig att hitta felet.