DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kan jag använda min svenska e-legitimation utomlands?

Nej. Än så länge kan man inte använda någon svensk e-legitimation utomlands. Så småningom kommer Sverige att anmäla e-legitimationer enligt EU-förordningen eIDAS och då blir det möjligt att kunna använda en eller flera svenska e-legitimationer utomlands.