DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vad är eIDAS?

Den nya EU-förordningen eIDAS innebär att det blir obligatoriskt för offentlig verksamhet (myndigheter, landsting och kommuner) att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. I regelverket ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island, Liechtenstein och Färöarna.