DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Vem ansvarar för eIDAS i Sverige?

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning  har bland annat till uppgift att samordna frågor som rör e-legitimering och stötta de som driver digitalisering i offentlig sektor.

DIGG ansvarar även för infrastrukturen – landsnoden – som gör det möjligt att koppla ihop utländska e-legitimationer med svenska e-tjänster.