Om webbplatsen

Webbplatsen elegitimation.se vänder sig till privatpersoner som vill veta mer om e-legitimation och e-underskrift.

Om webbplatsen elegitimation.se

Syftet med den här webbplatsen är att samla fakta om vilka e-legitimationer som finns, hur man skaffar en e-legitimation och hur man använder dem på ett säkert sätt.

Elegitimation.se finns också för att myndigheter, kommuner och andra aktörer med e-tjänster ska kunna hänvisa hit, istället för att själva underhålla motsvarande sidor i anslutning till sina e-tjänster.

Du som har en e-tjänst

Du som har en e-tjänst får gärna länka till den här webbplatsen, så att dina användare alltid får aktuell information om hur de skaffar, skyddar och spärrar sin e-legitimation.

Myndigheten bakom webbplatsen

Vi som står bakom webbplatsen heter DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

Vi är en statlig myndighet som har i uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, både inom Sverige och över landsgränsen.

Vi granskar och godkänner svenska e-legitimationer till det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, som finns för att du som användare ska veta att e-legitimationen går att lita på. När vi granskar undersöker vi om företaget går att lita på och hur säker e-legitimationen är.

På vår webbplats digg.se kan du läsa mer om vad vi arbetar med:

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) Länk till annan webbplats.