Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om e-legitimationer och e-legitimering.

Använda e-legitimation

Nej, det kräver förmyndarens godkännande.

E-legitimationer kan ges ut till barn och ungdomar under arton år. Någon undre åldersgräns för när e-legitimationer får ges ut finns inte, men ditt barn måste vara så moget att det förstår vad det innebär att inneha och använda en e-legitimation.

Nej, du får som vårdnadshavare inte använda ditt barns e-legitimation, även om ditt barn samtycker till det och det kan dessutom vara straffbart. Anledningen till detta är att den som innehar e-tjänsten inte har någon möjlighet att upptäcka om det är någon annan än barnet som legitimerar sig och du kan till exempel få del av uppgifter för vilka det råder sekretess i förhållande till vårdnadshavaren.

Nej. Även om personen du hjälper samtycker, så får du inte använda någon annans e-legitimation på detta sätt. E-legitimationen är en personlig identitetshandling och myndigheten du loggar in hos har ingen möjlighet att veta att de släpper in någon annan än den som äger e-legitimationen.

Ombud i vissa e-tjänster

För vissa e-tjänster finns istället möjlighet att anmäla sig som ombud, så att du representerar någon annan med din egen e-legitimation. Det är den myndighet eller det företag som har e-tjänsten som bestämmer om det ska vara möjligt. Det fungerar till exempel när du lämnar in inkomstdeklarationen.

E-legitimation med delad kontroll

E-legitimationen Freja eID Plus har en funktion som heter "delad kontroll", som gör att en person som känner sig osäker på att hantera sin e-legitimation kan få hjälp och stöd av någon som hen litar på. Den som ska vara medhjälpare påbörjar aktiveringen och den som ska få hjälp bekräftar i sin egen Freja-app. När användaren sedan ska logga in eller skriva under i en e-tjänst godkänner båda personerna transaktionen i sina respektive Freja-appar.

Läs mer på Freja eID:s webbplats Länk till annan webbplats.

Har du blivit av med din e-legitimation ska du först kontakta din utfärdare för att spärra e-legitimationen. Då hjälper de dig samtidigt att skaffa en ny.

Är ett brott inblandat ska du också göra en polisanmälan på 114 14 eller närmaste polisstation.

Spärra din e-legitimation

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer om du kan skaffa en e-legitimation hos dem. Du behöver därför kontakta supporten för den e-legitimation som du har tänkt skaffa.

Det är tillåtet att ge ut en e-legitimation till en person med samordningsnummer, enligt den statliga myndigheten DIGG som granskar och godkänner svenska e-legitimationer. Men det företag som ger ut e-legitimationen måste först kunna visa för DIGG att de kan identifiera personen på ett säkert sätt vid ansökan.

Nej, det finns ingen statlig e-legitimation för privatpersoner men frågan utreds på uppdrag av regeringen. En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2023. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har också sedan tidigare lämnat ett förslag till regeringen om en statlig e-legitimation.

Säker och tillgänglig digital identitet (regeringen.se Länk till annan webbplats.)

Statlig e-legitimation (digg.se) Länk till annan webbplats.

Säkerhet

Om en e-legitimation har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation betyder det att e-legitimationen är granskad och godkänd av staten. Det betyder att det går att lita på de e-legitimationer som har klarat granskningen.

Men för att e-legitimationen ska vara säker är det också viktigt att du skyddar den så att ingen annan kommer åt e-legitimationen, på samma sätt som du behöver skydda ditt pass eller ditt id-kort.

Lär dig mer

Om du inte kan logga in med en personlig kod beror det på att den som har e-tjänsten har bedömt att det inte är tillräckligt säkert.

Det kan orsaka stora skador för dig om någon annan loggar in i en e-tjänst och exempelvis läser känslig information om dig eller betalar med dina pengar. Den myndighet eller det företag som har e-tjänsten måste därför avgöra vad som krävs för att informationen om dig ska vara så säker som möjligt, till exempel om det räcker med personlig kod eller om det krävs en viss typ av e-legitimation för att logga in.

Teknik

Kontakta i första hand supporten för tjänsten som du vill använda. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är deras tjänst eller din e-legitimation som inte fungerar som den ska.

Kontakta den som har gett ut e-legitimationen för att få reda på om den går att använda på en specifik plattform eller enhet.

De e-legitimationer som finns för privatpersoner idag utvecklas av privata företag som själva beslutar vilka tekniska plattformar de ska göra sina tjänster tillgängliga på. Vi på DIGG har därför ingen möjlighet att ställa krav på dessa företag om att deras e-legitimation ska vara tillgänglig på fler plattformar.

Kontakta den du har skaffat e-legitimationen hos, så hjälper de dig att hitta felet.

E-legitimering över landsgränserna

Ja, i vissa länder är det möjligt.

Länder där du kan använda din svenska e-legitimation

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer reglerna för hur den kan förnyas. Du behöver därför kontakta den som gett ut din e-legitimation till dig.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer om du kan skaffa en e-legitimation hos dem, till exempel om du behöver ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer eller vara folkbokförd i Sverige. På sidan Skaffa e-legitimation kan du läsa mer om vad som krävs för att skaffa de olika e-legitimationerna.

Det vet vi inte, eftersom det är landet som har gett ut e-legitimationen som bestämmer om de vill att den ska gå att använda i andra länder. Landet behöver också först göra en anmälan till EU.

Vi har ingen uppgift om när andra länder kommer att anmäla sina e-legitimationer till EU. Så snart ett land har meddelat att de kommer att göra en anmälan kan du hitta dem på EU:s lista över anmälda e-legitimationer.

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (europa.eu) Länk till annan webbplats.