E-legitimation mellan länder

Behovet av att logga in med e-legitimationer över landsgränserna har ökat eftersom vi allt oftare bor, arbetar, studerar och driver företag i andra länder. På den här sidan får du mer information om e-legitimering över landsgränserna.

Använda utländska e-legitimationer

Du som har en e-legitimation från ett annat land än Sverige kan i vissa fall använda den för att logga in i svenska myndigheters e-tjänster.

För att du ska kunna göra det krävs det att:

  • landet har anmält e-legitimationen till EU för användning utomlands
  • e-tjänsten har alternativet "Foreign eID" på sin inloggningssida.

Det är landet som har gett ut e-legitimationen som bestämmer om den ska gå att använda utomlands. Landet behöver också först anmäla och få sin e-legitimation godkänd av EU.

Ibland kan du inte använda e-tjänsten

Även om du kan logga in med din e-legitimation, är det inte säkert att du kan använda alla funktioner i e-tjänsten. Det beror på att många svenska e-tjänster kräver ett svenskt personnummer, och att den utländska e-legitimationen inte är kopplad till det svenska personnumret.

Logga in i utländska e-tjänster

Du kan än så länge inte använda din svenska e-legitimation för att logga in i utländska e-tjänster.

Så småningom kommer Sverige att anmäla e-legitimationer till EU, och då kommer det bli möjligt att använda en eller flera svenska e-legitimationer utomlands.

eIDAS gör det möjligt att logga in över gränserna

eIDAS är en EU-förordning som gäller som lag i Sverige. eIDAS innebär bland annat att myndigheter, kommuner och regioner måste tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i sina e-tjänster.

Tanken med eIDAS är att det ska bli enklare att använda sin e-legitimation för att utföra ärenden i andra EU‑länders e-tjänster. I regelverket ingår alla EU-länder samt Norge, Island, Liechtenstein och Färöarna.

Se filmen om vad eIDAS innebär (youtube.com) Länk till annan webbplats.

På DIGG:s webbplats kan du se vilka länder som är anslutna till eIDAS och har e-legitimationer som kan användas i svenska offentliga e-tjänster.

Länder med e-legitimationer som går att använda i svenska offentliga e-tjänster (digg.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Det vet vi inte, eftersom det är landet som har gett ut e-legitimationen som bestämmer om de vill att den ska gå att använda i andra länder. Landet behöver också först göra en anmälan till EU.

Vi har ingen uppgift om när andra länder kommer att anmäla sina e-legitimationer till EU. Så snart ett land har meddelat att de kommer att göra en anmälan kan du hitta dem på EU:s lista över anmälda e-legitimationer.

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer reglerna för hur den kan förnyas. Du behöver därför kontakta den som gett ut din e-legitimation till dig.