Så behandlas dina personuppgifter

Här beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Vi följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid hantering av personuppgifter.

DIGG:s hantering av personuppgifter

När du kontaktar oss behöver vi spara och behandla vissa personuppgifter om dig, så som ditt namn och kontaktuppgifter. Anledningen till detta är för vi ska att kunna komma i kontakt med dig för att besvara din fråga eller på annat sätt hjälpa dig.

Denna behandling är nödvändig för att DIGG ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och dina uppgifter sparas bara så länge som det behövs för att besvara din fråga eller på annat sätt fullfölja din begäran.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig för webbplatsen är DIGG (202100-6883). För att få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig och för att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta oss. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss

Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) Länk till annan webbplats.

Lär dig mer

Du kan läsa mer om hur vi på DIGG behandlar personuppgifter och om dina rättigheter i vår integritetspolicy som du hittar på vår webbplats.

DIGG:s integritetspolicy (digg.se) Länk till annan webbplats.